SAK-tyly työnantaja?

 Katso myös: SAK – Case Kiljava

Kiitokset ’Tuntemattomalle’ kommentoijalle tästä jutusta !

***

Piiskaa

TV1 perjantaina 18.02.2005 klo 21.00. Uusinta TV1 maanantaina 21.02.2005 klo 15.55

SAK – tyly työnantaja?
Toimittaja: Juha Ristamäki

Matkalla Kiljavan opistoon Nurmijärvellä.

Tämä on Suomen ammattiliittojen keskusjärjestön SAK:n koulutussäätiön ylläpitämä opisto.

Kaikkien ay-opistojen äiti, niin kuin SAK:n nettisivuilla kehutaan.

Täällä koulutetaan muun muassa luottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja yli miljoonan SAK:laisen tarpeisiin.

Kiljava on perustettu -50 -luvulla. Täällä on vuosikymmenet kohennettu niin fyysistä kuin henkistäkin taistelutahtoa ay-mittelöihin.

Kiljava nousi otsikoihin syksyllä 2003, kun SAK päätti irtisanoa opistolta yhdeksän työntekijää.

SAK:lle ilkuttiin eduskuntaa myöten, että se se näyttää muille työnantajille mallia, miten työntekijöitä potkitaan kilometritehtaalle.

Opiston henkilökunta koki, että yt-neuvottelut irtisanomisten suhteen olivat pelkkä muodollisuus. Opiston jyhkeiden seinien sisällä ei ollut ammattiyhdistyssolidaarisuudesta tietoakaan.

rehtori Irma Soilanne, Kiljavan opisto:

“Tilanne oli mennyt tulehtuneeksi ja pahaksi…”

Lopulta opistolta sai kenkää seitsemän työntekijää.

Irtisanomiset eivät olleet kuitenkaan ainoa, asia mikä SAK:n opistolla hiersi.

Ne asiat veivät ay-opiston työsuojelupiirin valvontaan ja ovat nyt viemässä käräjäoikeuteen.

pääluottamusmies Kai Laaksonen, Oikeutta tulee -ryhmä:

“Täytyy myöntää, että se oli karmeaa kuultavaa, mitä siellä on tapahtunut, näin niin kuin ay-liikkeen näkökulmalta ajateltuna.”

Työpaikkakiusaamista?

Kaksi Kiljavan opiston entistä työntekijää on nostanut kanteen SAK:n koulutussäätiötä vastaan Hyvinkään käräjäoikeudessa. Ainakin yksi kanne saattaa tulla lisää.

Molemmat työntekijät ovat väittäneet joutuneensa esimiehensä työpaikkakiusaamisen kohteeksi Kiljavalla.

Toinen heistä katsoo sen johtaneen kohtuuttomien ylitöiden tekemiseen ja lopulta työkyvyttömyyteen. Toinen katsoo kiusamisensa huipentuneen laittomaan irtisanomiseen. SAK luonnollisesti kiistää väitteet.

Työntekijöiden oikeuksia puolustamaan perustetun järjestön vetäjä pitää tilannetta vakavana.

Kai Laaksonen:

“Kiljavalla on tapahtunut aika paljon työpaikkakiusaamista osaltaan. Siellä on kuormitettu, johtamiskulttuurista lähtien, ihmisiä liian paljon, annettu ihmisille liian paljon töitä ja myös työtehtäviä, joihin ihmisillä ei ole ollut osaamista.”

Tieto mahdollisesta työpaikkakiusaamisesta saavutti viimeistään toukokuussa 2003 myös SAK:n puheenjohtajan Lauri Ihalaisen.

Vieraillessaan Kiljavalla Ihalainen kehoitti selvittämään ongelmat.

Kiusatuiksi itsensä kokeneiden työntekijöiden kannalta ei asiassa tapahtunut muutosta. Toinen heistä jäi syksyllä työkyvyttömyyseläkkeelle, toinen sai potkut.

Tässä vaiheessa tieto oli jo Uudenmaan työsuojelupiirissäkin.

Kului kuukausia ja kuukausia, ennenkuin keväällä 2004, työsuojelupiiri teki sitten tarkastuksen Kiljavalle.

tarkastaja Raimo Paavola, Uudenmaan työsuojelupiiri:

“Siellähän tietysti oli työnjohdollisia ongelmia. Ristiriitoja, vakaviakin ristiriitoja työnjohdon ja henkilökunnan välillä. Samoin henkisen hyvinvoinnin, työntekijöiden kuormituksen osalta, siellä oli selkeitä puutteita, joihin työnantaja ei sitten ollut ryhtynyt riittävällä tavalla hoitamaan.”

Työsuojelupiirin raportin mukaan opistolta oli kaikkiaan muutama henkilö ilmoittanut tulleensa epäasiallisen kohtelun kohteeksi. Virallisesti tarkastajat eivät tutkineet kuin yhden tapauksen, työkyvyttömyyseläkkeelle lähteneen opettajan tapauksen.

Raimo Paavola:

“Häntä on haukuttu mahdollisesti, käytetty epäasiallista kieltä, ohjattu enemmän töitä kuin muille ja tän tyyppisiä asioita.”

Tarkastajat eivät kuitenkaan löytäneet sellaista työnjohdon käytöstä, joka olisi tarkastajien mielestä ollut työlainsäädännön vastaista.

Suut kiinni opiston asioista

Marraskuussa 2003 tilanne oli Kiljavan opistolla kärjistynyt siihen pisteeseen, että työnantaja, SAK:n koulutussäätiö, löi pöytään tämän sopimuksen. Opiston henkilökunnan edustajat allekirjoittivat.

Sopimuksella osapuolet sitoutuivat muun muassa luopumaan vuoden 2004 lomarahoistaan, joko osin tai kokonaan.

Sopimuksella myös tukittiin suut.

Osapuolet eivät anna lausuntoja tai kirjoituksia julkisuuteen opiston asioista, sopimus määrää.

Irma Soilanne:

“En tiedä, onko se oikein vai väärin, mutta sellainen sopimus tehtiin, että yritetään pitää asiat sisällä.”

SAK:n johdossakin vaitiolosopimuksen tekeminen oli tiedossa. Hakaniemessä kuitenkin katsottiin, että tarkoitus pyhittää keinot.

SAK:n johtaja Matti Tukiainen, koulutussäätiön hall. pj.:

“Mainitsemasi kohta, joka koskee tätä ulkopuolelle puhumista, johtuu siitä, että asiakkaat, ennenkaikkea meidän suurimmat ammattiliitot, jotka ovat meidän tärkeimpiä asiakaitamme, kokivat sen ongelmalliseksi, että kun he ovat opistolla, he joutuvat ikäänkuin osallisiksi näihin henkilökunnan ja opiston johdon välisiin kiistoihin..Olen täysin sitä mieltä kyllä, että sinänsä tämänkaltainen toiminta ei sinänsä ole sananvapauden mukaista.”

Kiljavan opistolle tarkastuksen tehneille työsuojelupiirin edustajille ei tästä sananvapauden rajoittamisesta kerrottu mitään. Työsuojelupiiri kuuli asiasta ensimmäistä kertaa A-pisteen toimittajalta.

Uudenmaan työsuojelupiiri tekee uuden tarkastuskäynnin Kiljavalle ensi kuussa.

Kiljavan nykyinen rehtori ei ollut tehtävässään väitettyjen väärinkäytösten tapahtumahetkellä. Hän on pyrkinyt muokkaamaan opistosta työpaikkaa, jossa toimittaisiin niiden sääntöjen mukaan, joita opisto omia.oppilaitaan opettaa valvomaan.

Irma Soilanne:

“Kyllä me ymmärretään, että juuri tämän asetelman takia meitä katsotaan tarkasti. Olisko suutarin lapsi -ilmiöstä kysymys. On yritetty selkeyttää pelisääntöjä, luoda sellaiset rakenteet, että ihmiset voivat sanoa mielipiteensä.”

Laiton irtisanominen?

2000-luvun alku on ollut hyvää aikaa ay-johtajille. Palkka on noussut mukavasti.

Neuvottelupöydissä ay-johtajat ovat puolustaneet vakituisten työntekijöiden asemia tilapäistyövoiman käyttöä vastaan.

Kiljavalla on kuitenkin toimittu toisin kuin on Helsingissä vaadittu.

Opiston työntekijäpuoli on kirjelmöinyt ja valittanut ulkopuolisen työvoiman käytöstä muun muassa SAK:n hallitukselle. Työsopimuslakiakin väitetään rikotun.

Opistolta potkut saaneen kurssisihteerin väitteet laittomasta irtisanomisesta pohjautuvat myös osin sille, että hänen töitään paikkaamaan olisi palkattu tilapäistyövoimaa ja teetetty runsaasti ylitöitä.

Kiljavan rehtori katsoo, ettei SAK:kaan opistolla auta kuin raaka peli.

Opisto kuuluu nykyisin, niin hullunkuriselta kuin se kuulostaakin, työnantajaliittoon. Ja työnantajalla pitää olla suhdanneherkkyyttä.

Irma Soilanne:

“Vuonna 2004 olemme todellakin tehneet ensimmäisen aidon positiivisen tuloksen kymmeneen vuoteen. kyllä minun 2004 alussa tulleena tulee ainakin ottaa se huomioon, että yksi merkittävä tekijä siihen on ollut se, että me vähennettiin henkilökuntaa. Mitä tähän ulkopuolisen henkilökunnan käyttöön tulee, niin me ollaan mun mielestä saatu se tasapainoon.”

Kenen sitten on lopulta vastuu Kiljavan ongelmista? Missä on SAK-työnantajan yhteiskuntavastuu?

Matti Tukiainen:

“Vastuu on tottakai omistajalla ja koulutussäätiöllä työnantajaan ihan samalla tavalla kuin se on missä tahansa opistossa. Mutta niinkuin sanoin, ehkä ongelma on ollut aikaisemmin se, ettei näihin talousongelmiin riittävän hyvin puututtu ajoissa.”

Kai Laaksonen:

“Kyllä tässä saa monet aktiivit, jotka SAK:n mainetta ylläpitää, hävetä SAK:n johtajien puolesta.Tää on törkeetä ja siksi vaadinkin, että tästä tällainen sisäinen tutkinta pistetään käyntiin ja selvitetään ketkä ovat vastuussa.”

Toimittaja Juha Ristamäki:

“Viime vuonna SAK joutui maksamaan isot korvaukset tilastosihteerinä toimineelle naiselle palkkasyrjinnästä. Nyt on edessä oikeudenkäynnit Kiljavan opiston sotkuista. Kummallista toimintaa järjestöltä, joka uudessa kampanjassaan varoittelee häikäilemättömistä työnantajista

Mainokset

Kommentointi on suljettu.

%d bloggers like this: